Sjøkabel til Oscarsborg

Sjøkabel til Oscarsborg

Kunden:

Energianlegg AS (EAAS) leverer kabel- og stasjonsanlegg inkludert elektro, bygg- og anleggstjenester. EAAS har alle nødvendig autorisasjoner innenfor både høy- og lavspenningsanlegg. Oppdraget var på vegne av Hafslund Nett AS, som er leverandør av strøm.

Utfordringen:

Oppdraget gikk ut på å legge kabel i sjøtrasé mellom Drøbak og Oscarsborg. Vi skulle bistå med sjøutstyr som lekter, båt og ROV. I dette området er det stor båttrafikk og sterk tidevannsstrøm. Det var derfor svært viktig å ha god kommunikasjon med Trafikksentralen (VTS Horten) og planlegge med tanke på tidevannet slik at kabelen ble lagt når det var på det roligste.

Løsningen:

I forkant av jobben utførte vi en Sikker Jobb-analyse (SJA) slik at alle var godt kjent med hva som skulle gjøres og faremomenter under utførelse. Kabel og utstyr ble lastet ombord på lekter, og klargjort for legging. På forhånd var det boret og lagt ut trekkerør for inntrekking av kabelen ved landtak i Drøbak.

Vi etablerte oss ved inntrekkingsrør hvor kabelen blir dratt inn i trekkerøret med vaier som var etablert på kabel på forhånd. Med god hjelp fra dykker og ROV startet inntrekking av kabel. Da den var tilstrekkelig sikret i landtak startet arbeidet med legging av totalstrekket.

Vi brukte ROV for å ha kontroll på kabelen under legging. Da kunne vi også dokumentere dybde og koordinater av ferdiglagt kabel. På Oscarsborg ble resten av kabelen spolet av trommel og levert på land for videre arbeider.

Resultatet:

Kabel ble liggende i en fin trasé, og det ble utført noen sikringsarbeider i overgang mellom sjø og land i form av nedspyling i eksisterende masser.

Kommentar fra kunde:

Energianlegg AS er svært fornøyd med gjennomføringen og sluttprodukt på alle sjøkabelprosjekter vi har hatt med ROV-teknikk og Dykkerteknikk.
Prosjektet på Oscarsborg bydde på flere utfordringer, spesielt med boring ut fra land og uforutsigbare strømmer ved utlegging av kabel. Førstnevnte problemstilling, der Dykkerteknikk bistod med spyling ut fra Sundbrygga, ble løst på en kreativ, sikker og effektiv måte. Gode sikkerhetsvurderinger og en løsning kunde og Forsvarsbygg var fornøyd med.
Utfordringene med legging av sjøkabel ble grundig vurdert og valg av utstyr gjorde at vi gjennomførte utleggingen uten noen problemer. En stor trygghet under utleggingen var kontroll av touchdown, der ROV bidro med viktig informasjon om dybde og koordinater. ROV var også svært nyttig ved inspeksjon av kabel og dokumentasjon inn til kunde.

Ta kontakt

Ring oss på 928 20 400

eller e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Besøk oss

Østre Strandvei 52

3482 Tofte

Postadresse

Postboks 58

3481 Tofte